BUBBELPRET

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE

Ook tijdens de zomervakantie organiseert de stad Sint-Truiden verschillende Bubbelactiviteiten. Eind mei communiceren we het volledige programma. Vanaf 5 juni zal je kunnen inschrijven voor de verschillende activiteiten.

 
IMG_0132_edited.jpg

KORTINGEN

 

VIA UITPAS

De stad Sint-Truiden wil dat elk kind kan genieten van de vakantiewerking. Wanneer je recht hebt op kansentarief, krijg je automatisch 80% korting op de deelnameprijs. Ieder kind onder de 18 jaar heeft recht op een gratis UiTPAS in Sint-Truiden. Je kan deze afhalen bij één van onze UiTPAS-balies in cultuurcentrum
de Bogaard, de Bibliotheek Toni Coppers, het Sociaal Huis, Dienst Sport of het stadskantoor.

Je hebt recht op korting via de UiTPAS Haspengouw:
• als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds;
• als je een leefloon ontvangt;
• als je in collectieve schuldbemiddeling (schuldbemiddelaar) of budgetbeheer/ begeleiding (Sociaal Huis of CAW) bent;
• na een sociaal/financieel onderzoek (door het Sociaal Huis of CAW);
• als je werkt in een beschutte/sociale werkplaats

IMG_0495_edited.jpg

VEILIGHEID

Veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen staat voorop tijdens onze vakantiewerking. Wij respecteren de algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

 

• Alle bubbels blijven fysiek van elkaar gescheiden.
• We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk activiteiten in open lucht kunnen plaatsvinden.
• Alle activiteiten staan onder leiding van personeelsleden van de stad Sint-Truiden en jobstudenten die voor deze specifieke werking een aparte opleiding kregen.
• Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de
activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
• Was je kind ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag het niet (meer) deelnemen.
• Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing: De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Is iemand tijdens of na het kamp besmet met het Coronavirus? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke indijking van de besmetting.
• Wordt er iemand ziek tijdens één van de activiteiten? Dan zorgen we ervoor dat hij of zij in afzondering wordt gehouden tot het kind wordt opgehaald.

• Ouders moeten bij het brengen en weer ophalen van hun kinderen verplicht een
mondmasker dragen en de nodige afstand bewaren met anderen.
• We vragen om het aantal verschillende personen die de kinderen komen brengen en afhalen tot een minimum te beperken.